MENTORKONTAKT.DK MENTOR- OG KONTAKTPERSONORDNING FOR OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER

 

 

 

HVORDAN?

Ønsker du at booke et mentorforløb, eller vil du bare vide mere om, hvad Mentorkontakt.dk kan tilbyde, så ring på telefonnnummer:

 

42 60 80 20

 

eller send en mail:

 

info@mentorkontakt.dk

 

 

Se mere om pris og vilkår her:

 

HVEM KAN FÅ BEVILGET MENTOR?

 

Alle kan få en mentor - spørgsmålet er bare, hvordan det finansieres.

 

 

Bevilges mentoren af et Jobcenter eller af anden virksomhed som arbejder inden for Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er målgrupper og lovgivning klart specificeret.

 

Se mere om lovgivning og målgrupper her:

 

 

 

 

 

 

 

ET TYPISK MENTORFORLØB:

Hos Mentorkontakt.dk tilrettelægges alle mentorforløb med udgangspunkt i den konkrete borger, den konkrete sag og de konkrete målsætninger. Men det er dig, som bestiller af mentorforløbet, der definerer, hvilke problemstillinger og/eller konkrete opgaver der skal fokuseres på. På den måde fungerer mentoren som din forlængede arm og dermed som en hjælp til at komme hurtigere videre i sagsbehandlingen.

 

Opstår der undervejs ny viden, eller vurderer mentoren at der behov for at afvige fra den aftalte plan, vil dette altid blive forelagt bestilleren af forløbet. Derefter er det op til dig at beslutte, om der er behov for ændringer af planen.

 

Alle mentorforløb afsluttes med en gennemarbejdet og brugbar afslutningsrapport, som du kan bruge i den videre sagsbehandling.

 

 

SAGSGANG OG SAMARBEJDET:

Når du ønsker at booke en mentor, skal du blot henvende dig til Mentorkontakt.dk. Forud for opstarten af forløbet, fastlægges rammerne for opgaven: timeantal, tidsperiode , konkrete fokusområder og/eller konkrete opgaver m.v.

 

Hvis det ønskes, kan der altid afholdes et opstartsmøde - evt. sammen med borgeren.

Alternativt kan rammerne for forløbet aftales telefonisk eller pr. mail.

 

 

Mentor står til rådighed for opfølgningsmøder m.v., hvis det vurderes relevant.

 

 

 

 

 

MENTORKONTAKT.DK v/John Hoffmann TELEFON: 42608020 WEB: WWW.MENTORKONTAKT.DK CVR.NR.: 35023909